Naturdatas viltkonferanse – foredragene

Her kan dere se innleggene til de ulike foredragsholderne på viltkonferansen 10.-11. november

Torsdag 10. november

Naturdata presentere nye funksjoner i Hjorteviltregisteret v/ Ane Johansen Tangvik

Hvordan fungerer organiseringen og forvaltningen av jaktåret i Norges største elgkommune
Steinkjer kommune v/rådgiver Linn Aasnes

Spørreundersøkelsen som er blitt gjennomført i forbindelse med prøveprosjektet FriKalv
Norsk institutt for naturforskning v/Oddgeir Andersen

Beiteskade av hjort i foryngelsesfelt og ung produksjonsskog av gran og furu. Områdebruk og forvaltningstiltak for å redusere skadeomfang Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) v/forsker Erling Meisingset

Offentlig ettersøksarbeid- holder det mål v/ Advokat og ivrig jeger Pål S. Jensen

Fredag 11. november

Et halvt århundre i norsk hjorteviltforskning-v/Pionér i norsk hjorteviltforskning Rolf Langvatn

Urban hjorteviltforvaltning – jakt og ettersøk i byen. Erfaringer med veientreprenør og fallvilthåndtering
Naturforvalter i Stavanger kommune Vegard Ankarstrand

Håndtering av skrantesyke Hardangervidda Miljødirektoratet Erik Lund

Jaktlederens rolle og ansvarSkogkurs v/ Øyvind Juliussen

Rådyrforvaltning på kommunalt nivå og hvordan bruke drone for å finne rådyrkillinger  
Vilt-og utmarksforvalter i Indre Østfold Pål Sindre Svae

Se verden fra dyrenes eget perspektiv
v/ Phd student Simen Talleraas Høgskolen i Innlandet