Produkter

Kurs

Kurs i bruk av Hjorteviltregisteret kan være

 • Brukerkurs for kommunene
 • Gjennomgang for jegere
 • Bruk av valdansvarligrettigheter
 • Innføring i bruk av fallviltapp og Hjorteviltregisteret for fallviltpersonell
Få pristilbud

Bestandsplan

Trenger du hjelp for å lage en bestandsplan? Vi kan hjelpe deg med dette. Ut fra forvaltningsmålene lager vi en enkel bestandsplan valdet kan bruke.

Få pristilbud

Hjorteviltplan

Hjorteviltplan er et forvaltningsdokument for kommunen. Kommunens målsetting er sentralt i planen. Sammen med status for elg- og/eller hjortebestanden er det forsalg for tiltak for å nå målene. Rapporten lages i tett samarbeid med kommunen (andre?). Rapporten leveres som pdf-fil og trykt utgave i x-antall eksemplarer. (Hva med pp her?)

 • Trenger du hjelp til å sette mål? Det fikser vi 🙂
 • Vil du ha med flere arter i planen? Det er mulig.
 • Vil du ha med et foredrag for å presentere planen? Vi kommer gjerne for å presentere.
 • Ønsker du en årlig evaluering?
Få pristilbud

Statusrapport pluss

Hjortevilt-rapport + gir deg en status over bestandsutviklingen i ditt område med vurdering og kommentarer hvor dere er i forhold il målsettingen. Rapporten baseres på jegerobservasjoner, slaktevekt, jaktstatistikk og fallvilt. (Kommunens) målsetning står sentralt i rapporten, og det gjøres en vurdering hvordan hjorteviltbestanden ligger an i forhold til denne. Rapporten leveres som en pdf-fil og en powerpoint med alle grafene.

 • Vald, bestandsplanområde, kommune, (fylke) annet?
 • Ønsker du trykt versjon? Det kan avtales ved bestilling.
Få pristilbud

Statusrapport for elg og hjort

Ønsker du en en statusrapport for elg- eller hjortebestanden i ditt område? Elg- og hjorterapporten viser bestandsutviklingen de siste 10-15 årene. Rapporten baseres på jegerobservasjoner, slaktevekt, jaktstatistikk og fallvilt. I tillegg til grafer og tabeller, inneholder rapporten informasjon om sett-registeringen, og om ønskelig, egne bilder og en side med informasjon du ønsker å ha med.  Rapporten leveres som en pdf-fil og en powerpoint med alle grafene.

 • Kan leveres til feks vald, bestandplanområde, kommune, fylke, forvaltningsregion.
 • Ønsker du trykt utgave av rapporten? Det kan avtales ved bestilling!

Pris: Fra 11. 000 – 15.000 kr + mva.

Få pristilbud

Få pristilbud

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.