Kurs og foredrag

Foredrag

Vi holder foredrag om Hjorteviltegisteret og hjorteviltforvaltning.

Tema og innhold for foredrag kan tilpasses avhengig at målgruppe og formål, være seg om det er, kommuner, bestandsplanområde, vald etc.

Kurs

Vi holder kurs i bruk av Hjorteviltregisteret.

Hjorteviltregisteret er det nasjonale registeret som samler all datamateriale innen hjorteviltforvaltningen.

Hjorteviltregisteret brukes av en bred brukergruppe, jegere, valdansvarlige, kommunene, regionale og nasjonale myndigheter.

For at Hjorteviltregisteret skal fungere optimalt som det forvaltningsverktøyet det er ment som, er det viktig at de ulike brukergruppene utfører sine oppgaver korrekt og riktig tid.

Vi i Naturdata har spisskompetanse på bruk av Hjorteviltregisteret på alle nivå.

Vi tar gjerne en tur for gå gjennom Hjorteviltregisterets mange funksjoner og muligheter for alle brukergrupper.

Ønsker du et kurs eller foredrag?

Vi tar gjerne turen til deg for å snakke om Hjorteviltregisteret og hjorteviltforvaltning. Vi kan ha foredrag på konferanser og samlinger, ha innlegg på jegermøter, eller ha en opplæring i bruk av Hjorteviltregisteret.

Personlig oppmøte eller digital gjennomføring?

Vis det er ønskelig, eller vanskelig å gjennomføre kurs/foredrag ved personlig oppmøte har vi også kompetanse på gjennomføring av digitale kurs og foredrag.