Om Naturdata

Naturdata er ei privat bedrift med kontorsted i Røyrvik i Trøndelag.
Firmaet ble etablert i 2000. Vår kjerneaktivitet er innsamling, bearbeiding og tilrettelegging av hjorteviltdata.

Naturdata 2024

Blant våre største oppdrag er

  • Hjorteviltregisteret og appene Sett og skutt og Fallviltapp.
    Naturdata har drift, utvikling og brukerstøtte på oppdrag fra Miljødirektoratet på disse tjenestene.
  • Naturdata gjennomføre årlig en av landets største viltkonferanser.
  • Kurs og foredrag i bruk av Hjorteviltregisteret.
    Kursene holdes i tett samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.
  • Hjorteviltplaner og andre forvaltningsplaner til fylkeskommuner og kommuner.
  • Naturdata as involveres ofte i ulike prosjekter innenfor temaet hjortevilt, trafikk og tiltak, og kan leies inn som foredragsholder på nevnte tema.

Vi er i dag tre ansatte.  Alle ansatte innehar grønn kompetanse og bakgrunn.  Vi jobber godt sammen og er et støttende og kreativt team. Vårt hovedmotto er å være løsningsorientert og serviceinnstilt. Målet vårt er alltid levere godt på de tjenester vi leverer. Vi liker å møte våre kunder og tar gjerne turen til din kommune. Naturdata har i tillegg et godt sammensatt styre. Styret bidrar aktivt og med viktig kompetanse inn i driften.

Styret i Naturdata
Styret i Naturdata besøker Viewpoint Børgefjell  Fra venstre Lillian Bergli, Bente Rønning, Arnt S. Rørvik (styreleder) og Anders Børstad