Om Naturdata

Naturdata er ei privat bedrift med kontorsted i Røyrvik i Trøndelag.
Firmaet ble etablert i 2000. Vår kjerneaktivitet er innsamling, bearbeiding og tilrettelegging av hjorteviltdata.

bodil og ane

Blant våre største oppdrag er

  • Hjorteviltregisteret og appene Sett og skutt og Fallviltapp.
    Naturdata har drift, utvikling og brukerstøtte på oppdrag fra Miljødirektoratet på disse tjenestene.
  • Naturdata gjennomføre årlig en av landets største viltkonferanser.
  • Kurs og foredrag i bruk av Hjorteviltregisteret.
    Kursene holdes i tett samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.
  • Hjorteviltplaner og andre forvaltningsplaner til fylkeskommuner og kommuner.
  • Naturdata as involveres ofte i ulike prosjekter innenfor temaet hjortevilt, trafikk og tiltak, og kan leies inn som foredragsholder på nevnte tema.

Vi er i dag to ansatte, og den tredje er straks på tur inn sammen med oss. Alle ansatte innehar grønn kompetanse og bakgrunn.  Vi jobber godt sammen og er et støttende og kreativt team. Vårt hovedmotto er å være løsningsorientert og serviceinnstilt. Målet vårt er alltid levere godt på de tjenester vi leverer. Vi liker å møte våre kunder og tar gjerne turen til din kommune. Naturdata har i tillegg et godt sammensatt styre. Styret bidrar aktivt og med viktig kompetanse inn i driften.

Styret i Naturdata
Styret i Naturdata besøker Viewpoint Børgefjell  Fra venstre Lillian Bergli, Bente Rønning, Arnt S. Rørvik (styreleder) og Anders Børstad