Lyst til å se foredragene fra Naturdatas viltkonferanse?

09.-10. november ble Naturdatas viltkonferanse 2021 gjennomført.
170 deltakere fra hele landet som strålte over mulighet til å møte andre viltinteresserte, og for faglig påfyll.

Konferansen ble avholdt på Scandic Hell Stjørdal. 

Her vil du kunne lese omtrent alle de foredragene som ble gitt deltakerne under konferanse. 

Tirsdag 09.november
Viltpåkjørsler i vegtrafikken, hva gjør Statens vegvesen for å redusere antallet påkjørsler.
Henrik Wildenschild- Seniorrådgiver ved den nasjonale Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen.

Siste nytt fra Miljødirektoratet
Kai Børge Amdal – Miljødirektoratet

Hjorteviltregisteret – gjennomgang av jegerens og forvaltningens viktige verktøy
Mye av deres foredrag ble vist og gjennomgått fra www.hjorteviltregisteret.no
Ane Johansen Tangvik og Edvard Emblem Lund –Naturdata

Hva skjer med jakta når vi skal felle enda mer hjortevilt
Øyvind Juliussen- Skogkurs

Teljande areal, Korleis berekne det Kvifor bruke tid på det
Asle Johan Bergseth Konnerth- viltansvarlig i Stranda kommune

Hvordan har det gått med den norske jeger i Koronatiden
Olav Greivstad -Norges jeger og fiskeforbund

Dagens jeger lytter også på podcast
Jegerpodden ved Jon Inge Vik og Jon Petter Mellingen tok oss med på deres reise fra start til i dag, med seg hadde de også sin gode venn og trubadur Magnus Hestegrei.
Dette ble en fin avslutning på dag 1 på årets konferanse


Onsdag 10. november
Forvaltning av trekkelg på tvers av landegrenser –
Barbara Zimmerman- Professor ved institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet.

Avskytningsstrategier for elg og hjort i Norge
Vebjørn Veiberg- Norsk institutt for naturforskning

Ny kvalitetsnorm for villrein
Vemund Jaren – Miljødirektoratet

Hvordan drifte et stort vald med mange fellingstillatelser, mange grunneiere og mange meninger
Jan Einar Gjerde- Ertvågsøya viltlag Aure kommune

Hvor høy skal avskytningen av hjortebestanden i Norge bli Over 50 000 felte hjort i 2020, hva blir tallet i 2021
Johan Trygve Solheim- Norsk Hjortesenter

 

Naturdata takker alle årets deltakere for trivelige dager og ønsker velkommen til neste års konferanse!