Laster Arrangementer

Naturdata deltar på jegermøte Folldal 21.september

21. september 2022

19:00 - 21:00

Folldal utmarksråd inviterer jegere til møte 21.september. Naturdata deltar for å veilede jegerne på den digitale registreringen av sett og skutt elg under jakt. Samt innføring i den nye instruksen for registrering.