Naturdata vant anbudet om fortsatt å drifte Hjorteviltregisteret

Naturdata har driftet Hjorteviltregisteret siden 2000.
Høsten 2023 ble oppdraget på nytt lagt ut på offentlig anbud. Naturdata brukte mye ressurser og innsats for å svare ut på dette og fikk i midten av november den gledelige beskjeden om fornyet tillit på oppdraget. Dette er vi veldig glade for da det er en fantastisk artig jobb å ha i bedriften og vi setter sånn pris på alle som bruker Hjorteviltregisteret og er med på dugnaden med å legge inn data etter jakta.  

Naturdata jubler for anbudsseier