Ønsker du nyhetsbrev fra oss?

Naturdata ønsker å tilby nyhetsbrev med jevne mellomrom.
Vi som mange andre savner møtene med våre kunder for tiden. Vi har derfor lyst til å  prøve en ny informasjonskanal for å holde kontakten med dere på.
På denne måten vil vi letter kunne opplyse om oss selv, våre produkter, kurs og konferanser.
Er du interessert i hva som foregår rundt hjortevilt- og hjorteviltforvaltning? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
For at vi skal kunne gi dere matnyttig informasjon setter vi veldig pris på tilbakemeldinger på hva dere ønsker av innhold i våre nyhetsbrev.