Hjorteviltregisteret

Nasjonal databank for jaktstatistikk

Naturdata driver Hjorteviltregisteret på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Hjorteviltregisteret er en nasjonal databank som lagrer vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretar statistikk fra jakt og jegerobservasjoner, samt legger til rette for utskriving av fellingstillatelser og fellingsrapporter.

Registeret er et saksbehandlingsverktøy for kommuner og villreinnemnder. Det benyttes til å rapportere jaktstatistikk og fallvilt til Statistisk sentralbyrå. Ansvaret for god kvalitetssikring ligger hos kommunene og villreinnemndene med bistand fra fylkeskommunen. Statistikken i registeret er tilgjengelig for alle. Hjorteviltregisteret er et verktøy for en godt og målerettet hjorteviltforvaltning på alle nivå.

Hjorteviltregisteret 2.0

I 2019 lanserte Hjorteviltregisteret 2.0. Blant annet ble siden for jegerregistering slått sammen med Hjorteviltregisteret, det bla lansert egen app mm.

Fortsatt utvikling

Hjorteviltregisteret er i kontinuerlig utvikling. Det er et stort og komplisert system, og det er noen funksjoner som var i det gamle systemet som enda ikke er i det nye. Dette kommer. I tillegg er det nye planer på gang. Hva som endres og legges til skjer i tett samarbeid med Miljødirektoratet.