Vi er digital

Vi tilrettelegger for deg

Har dere behov for et møte, kurs, opplæring men syns det er litt vanskelig å være arrangør?
Mange synes det er litt vanskelig å gjennomføre fysiske møter i forhold til de smittehensyn som må tas. Vi i Naturdata har stor forståelse for dette og kan bistå på flere måter. VI kan ta på oss ansvaret som teknisk arrangør da vi har til enhver tid oppdatert kunnskap om de retningslinjer som gjelder. Vi kan også gjennomføre vårt foredrag, innlegg og kurs via nett. Vi blir enige om hvilken plattform dere ønsker og hvordan vi praktisk kan gjennomføre dette.

Det triveligste vi i Naturdata vet er å møte våre kunder. Vi vil derfor strekke oss langt for å kunne nå ut til dere.