Prosjekter > Elgprosjektet

Elgprosjektet

Velkommen til nettsidene til prosjektet "Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005-2009". Her kan du lese nyheter om prosjektet, følge vandringene til elger med GPS-halsbånd, samt finne linker til mer utfyllende informasjon om prosjektet.

Kontaktperson: Christer Moe Rolandsen (prosjektleder) 

 • Om prosjektet
 • Følg elgen
 • Intranett/Prosjektside
 • Publikasjoner
 • Styringsgruppe
 •  

  To studenter har nå fullført sin masteroppgave ("hovedfag") med bakgrunn i data fra elgprosjektet

  Odd N. Lykkja har skrevet en oppgave om hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke elgens valg av leveområder om sommeren. Martin G. Hanssen har skrevet om elgens bevegelsesmønster om sommeren.
   
  Oppgavene er basert på data fra ca 40 GPS merka elg som ble radiomerka vinteren 2006. I oppgavene har studentene benyttet data innsamlet sommeren 2006.

  Oppgavene kan lastes ned som pdf-filer under "Publikasjoner" i menyen til høyre.

  De har også skrevet et sammendrag på norsk som du kan lese ved å trykke på linkene under:

  Sammendrag av oppgaven til Odd N. Lykkja.

  Sammendrag av oppgaven til Martin G. Hanssen.

  (25. august 2008)

  To merka elger påkjørt i Grong kommune

  I midten av januar 2008 ble elgku 2464 påkjørt og drept av en trailer. Denne kua fikk to kalver våren 2007. Den en av disse ble skutt under elgjakta, mens den andre ble påkjørt og drept i november 2007.

  Lørdag 9. februar ble elgokse 2348 påkjørt og drept på jernbanen. Denne har tidligere mistet halsbåndet, men ble identifisert på bakgrunn av øremerke.

  En av målsetningene med prosjektet er å bidra med kunnskap som kan benyttes av forvaltningen til å redusere omfanget av elgpåkjørsler langs veg og jernbane. I løpet av høsttrekket 2007 så vi en klar tendens til at det var sammenfall med når høsttrekket begynner og et økende antall påkjørsler langs jernbanen. (16. februar 2008)
   

  Over 700 000 GPS-posisjoner er så langt rapportert fra de 139 elgene med GPS-halsbånd

  Du kan følge vandringene til elgene ved å trykke på linken "Følg Elgen"Trykk her for å se alle posisjoner for GPS-merket elg fram til august 2007. (28. august 2007)
  Kart/illustrasjon: C. M. Rolandsen
   

  Kalvingssesongen er i gang

  Den 24. mai 2007 ble ei merka elgku på Frosta observert med et par dager gamle tvillinger. Den første kalvinga hos radiomerka kyr ble også i fjor registrert omtrent på samme dato. (25. mai 2007)
  Foto: C. M. Rolandsen
   

  Følg vandringene til elgene på nett

  Foto: Ø. Os
  Elgokse 2410 (se bilde) er en av oksene som vandrer relativt langt. Den ble merket i Røyrvik i november 2006, har oppholdt seg i Grong kommune i vinter, men har nå vandret nordover igjen. Foreløpig ser den ikke ut til å gå tilbake til Røyrvik. Litt før kl. 18, 15. mai, passerte den nordlandsgrensa og har nå retning mot Majavatn, Grane kommune.

  Trykk her for å se kart. Du kan følge vandringene til denne elgoksen og andre elger ved å trykke på linken "Følg Elgen". (16. mai 2007)

   

  Se at elg blir radiomerket

  I februar 2007 var NRK MidtNytt og Schrødingers katt med på elgmerking i Tromsdalen, Verdal.

  Trykk her for å gå til nyhetsartikkel. På denne siden finner du også en link til NRK Nett-TV der du kan se radiomerking av elg. (14. mai 2007)
  Foto: E. J. Solberg
   

  Merkingsposisjoner for alle elgene

  Nå kan du se hvor elgene ble merket. Trykk her for å åpne kartet. (14. mai 2007)
  Kart/illustrasjon: C. M. Rolandsen
   

  Flypeiling utsatt (Oppdatert 15.mai)

  En planlagt flypeiling i april har blitt utsatt på grunn av uheldige værforhold ved tidligere forsøk. Det vil gjøres et nytt forsøk 14. og 15. mai 2007. (7. mai 2007)

  Værforholdene har vært for dårlig, og det vil derfor gjøres nye forsøk i uke 21. (15. mai 2007)
  Foto: Ø. Os
   

  Elgmerkinga i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa er fullført

  Elgmerkinga ble avsluttet fredag 16. mars og i alt 217 elger er nå merket i prosjektet. En oversikt over antall elg som er merket i hver kommune / hjorteviltregion vil legges ut om kort tid. Av de 217 elgene er 139 påsatt halsbånd med GPS-mottaker. Vandringene til disse elgene kan du følge ved å trykke her.
  Foto: Ø. Os
   

  Artikkel om elgprosjektet i "Vegen og Vi" - Statens Vegvesens etatsavis

  Et viktig element i elgprosjektet er å bidra med mer kunnskap om ulykker mellom elg og bil/tog. En av bidragsyterne til prosjektet er Statens vegvesen. Nyhetsartikkelen kan du lese ved å trykke her. (Nr.5 2007)
  Foto: C. M. Rolandsen

   

 • Elgforingsprosjektets sluttrapport er nå å finne på Høgskolen i Hedmark sine nettsider, klikk her.
 • Sluttrapporten fra prosjektet "Utmark og innmark som basis for produksjon av hjort i Norge" er nå ferdig. Du finner link til rapporten her.
 • Les rapporten Hjorteviltforvaltning: hvordan forvalte store beitedyr: tre scenarier
 • Rapport: Strategi for forvaltning av hjortevilt
 • Sluttrapporten fra Elgprosjektet 2005-2010, NINA rapport nr 588., finner du her.
 •  
  Les mer: