Produkter og tjenester > Elgrapport - Hjorterapport

ELGRAPPORT - HJORTERAPPORT

 

Naturdata as kan etter nærmere avtale levere pakker med Elgrapport -Hjorterapport . Dette kan leveres enten bare elektronisk  eller som trykte ekspemplarer. Elgrapport -Hjorterapport kan utarbeides til kommuner, vald / bestandsplanområder, større og mindre eiendommer og fylker.

Elgrapport - Hjorterapport

I leveringen inngår utarbeidelse av rapport, 50 stk trykte brosjyrer, minnepenn med powerpoint av samtlige figurer og tabeller, e-post til kunden med powerpoint av samtlige figurer og tabeller samt pdf av brosjyren.
 

Elektronisk Elgrapport - Hjorterapport inneholder: 

Pdf av brosjyren samt powerpoint av samtlige figurer og tabeller sendt på e-post til kunden. I tillegg mottas en postforsendelse med ei minnepenn med powerpoint og pdf av brosjyren.
 

Litt om Elgrapport - Hjorterapport:

I leveringen presenteres sett elg/hjort-sammen med offisiell jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter.  Naturdata ønsker gjennom dette produktet å tilgjengeliggjøre dataene fra jakta slik at de innsamlede dataene i større grad kan brukes som beslutningsgrunnlag i den fremtidige forvaltningen av viltressursen. Gjennom dette håper vi også å bidra til å øke motivasjonen til å samle inn gode grunnlagsdata.

Prisliste og øvrige kjøpsbetingelser for begge produkter ligger ut til høyre.

Ta kontakt med oss på telefon 74 33 53 00 / 90 01 40 53 for ytterligere informasjon om produktene og eventuell inngåelse av kontrakt for kjøp av disse produktene.

 

 
Les mer