Om oss

Om Naturdata as

Naturdata as er lokalisert i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag.

 

Blant våre største oppdrag i dag er:

 • Drift og videreutvikling av Hjorteviltregistret, www.hjorteviltregisteret.no. Dette innbefatter utstrakt brukerstøtte og veiledning ovenfor kommuner, fylkesmenn, media, grunneiere/jaktrettshavere og jegere. I tillegg blir Hjorteviltregistret stadig mer brukt i forbindelse med forskning- og utredningsvirksomhet.
 • Drift, videreutvikling og support på den digitale innleveringen av sett elg, sett hjort og slaktevektskjema www.settogskutt.no.
 • Vi utarbeider og leverer brosjyrer med elgdata og hjortedata og Hjorteviltplaner. Hjorteviltplanene legger til rette for et best mulig beslutningsgrunnlag for hjorteviltforvaltningen i kommunen/fylket.

 • Naturdatas årlige viltkonferanse.

 • Kurs/foredrag i bruk av Hjorteviltregisteret og settogskutt.no. Kursene holdes i tett samarbeid med fylkeskommuner og kommuner. Les mer om disse kursene i margen over.

 • Naturdata as  involveres ofte i ulike prosjekter innenfor temaet hjortevilt, trafikk og tiltak, og kan leies inn som foredragsholder på nevnte tema.

 • Vi har et  godt samarbeid med fagmiljøet hos NINA (Norsk institutt for naturforskning).

 

     

 

     

 

 

     

 

 
HVA SKJER?