Nyheter > Nyhet

Vi søker etter 100 % fast fagkonsulent i vår team

Publisert 04.10.2019

Naturdata as leverer produkter og tjenester til offentlige og private aktører innen viltforvaltning i hele Norge. Våre produkter og tjenester skal gi kundene et bedre beslutningsgrunnlag samt tilrettelegge for deres informasjons- og forvaltningsvirksomhet. I dag er det nasjonale Hjorteviltregisteret, som eies av Miljødirektoratet, vårt viktigste produkt. Vi arrangerer en av Norges mest besøkte viltkonferanse, gjennomfører kurs og foredrag. Naturdata har et godt faglig samarbeid med blant annet Norsk institutt for naturforskning, NINA. Naturdata har kontoret sitt i vakre Røyrvik i Trøndelag. Røyrvik er et fantastisk utgangspunkt for gode tur- og friluftsmuligheter hele året. Det er også mange gode fritidstilbud for alle aldersgrupper. Røyrvik er en av fire kommuner hvor nasjonalparken Børgefjell ligger.

Vi søker etter 100 % fast fagkonsulent i vår team

Naturdata as søker etter fagkonsulent i fast 100 % stilling ved vårt kontor i Røyrvik.

Stillingen vil i hovedsak knyttes til det nasjonale Hjorteviltregisteret, men andre oppgaver vil også bli lagt til stillingen. Hjorteviltregisteret er en nasjonal nettbasert database med verktøy for registrering, lagring og presentasjon av data innsamlet fra jakt på hjortevilt, samt fallvilt og helsedata av utvalgte viltarter.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

Brukerstøtte på telefon og e-post

Delta i utviklingsarbeidet med Hjorteviltregisteret

Oppdatere og bidra til videreutvikling av nettsiden www.hjorteviltregisteret.no

Kurs og foredrag om Hjorteviltregisteret

Andre oppgaver som inngår i Naturdata sitt produktspekter
Vi søker etter en person som har flere av følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå

Gode datakunnskaper og kunnskap om databaser

Evne og motivasjon til å oppnå resultater

Utpregede samarbeidsevner, kvalitet- og serviceorientert

Stillingen innebærer i perioder noe reisevirksomhet. Lønn etter avtale.
Arbeidssted er i flotte nye lokaler i et trivelig kontorbygg og hyggelig miljø i sentrum av Røyrvik. Bedriften er behjelpelig med å finne bolig i Røyrvik.
For andre ledige stillinger i Røyrvik kommune, sjekk hjemmesiden til Røyrvik kommune og nav.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling for deg som er interessert i natur- og viltforvaltning. Vi er opptatt av et inkluderende, utviklende og godt arbeidsmiljø. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling og muligheter for å påvirke egne arbeidsoppgaver. Stillingen gir anledning til utstrakt kontakt med aktører innen naturforvaltning over hele landet og på alle nivå– offentlig som privat. 

Kontaktpersoner: Daglig leder Bodil Haukø, tlf. 74 33 53 00 / 90014053 /

e-post bodil.hauko@naturdata.no

 

Søknad med vedlagt CV og dokumentasjon av utdanning og praksis sendes primært på e-post til: firmapost@naturdata.no eller som post til: Naturdata as, Stadionveien 6, 7898 Limingen.

 

Søknadsfrist er 22. oktober 2019.

 

 

 

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016