Nyheter > Nyhet

Naturdatas viltkonferanse 2018

Publisert 05.11.2018

Naturdatas viltkonferanse 2018 gikk av stabelen på Scandic Hell, Stjørdal 1.- 2. november. Vi i Naturdata er svært fornøyde med de foredragene vi fikk presentert på konferansen, og deltakelsen på 170 deltakere.

Var du en av de som ikke hadde mulighet til å delta på årets konferanse, eller ønsker du å se prensentasjonene på nytt? hvis ja kan de leses her under hver enkelt programpost.

Ikke alle ønsker publisering av sin presentasjon enda, da det ble presentert data som enda ikke er offisielt publisert.

Vi takker for gode tilbakemeldinger fra deltakere og har allerede startet tankespinnet på neste konferanse og innhold. Vi i Naturdata tar gjerne i mot innspill på tema og foredragsholdere.

 

Naturdatas viltkonferanse 2018

 

Torsdag 1. november

Seminaråpning ved Arnt S. Rørvik, styreleder i Naturdata.


Overflytting av høstbare viltressurser fra KLD til LMD - Hva er konsekvensene av dette?Bård Andre Hoksrud,Landbruks- og matminister


Forvaltning av høstbare viltressurser, Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.


Hvor står den norske høstingstradisjonen i norsk naturforvaltning? - Er det kjøttjegeren eller opplevelsesjegeren som dominerer? Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF.


Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016 og 2017. Christer Moe Rolandsen,seniorforsker i NINA.


Bevaringsgenetisk forskning og overvåkning av brunbjørn i Norge og Nord-Europa. Cornelya Klutsch, Forsker på NIBIO på Svanhovd

Elgforvaltning i Leirfjord kommune. Leif-Ove Ottermo Olsen , viltforvalter i Leirfjord kommune.

Arbetet med invasiva fåglar och däggdjur i Sverige. Per-Arne Åhlén, prosjektleder Svenske Jägareförbundet


Jakt- alene eller felles. Arnulf Prestbakmo, jordskifterettsleder ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett

Fredag 2. november

Biologi og forvalting av bever. Hanna Kavli Lodberg-Holm, phd ved Universitetet i Sør-Øst Norge.

Hvordan Statens vegvesen benytter data i Hjorteviltregisteret. Henrik Wildenschild, rådgiver i Statens vegvesen, Region nord

Hva vet vi om årsakene til svingningene i rypebestandene våre? Erlend Nilsen, seniorforsker i NINA

Økt gjennomsnittsalder og andel bukk i hjortebestanden. Bjørn Henry Marthinussen, Bremanger kommune.

Hjorteviltregisteret versjon 2.0 – Nyheter fra Hjorteviltregisteret. Ane J.Tangvik og Bodil Haukø, Naturdata

Hjortens tilgang på sommer- og vinterbeite under fremtidige klimaendringer. Inger Maren Rivrud, postdoktor ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Universitetet i Oslo

Statskog til Stas-skog – naturvern, jakt, fiske og friluftsliv i eigen skog? Torstein Storaas, professor ved Høgskolen i Innlandet

 

 

 

 

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016