Nyheter > Nyhet

Ny daglig leder i Naturdata

Publisert 28.09.2018
Frank Aspnes har takket ja til stillingen som daglig leder i Naturdata AS.
Det var betydelig interesse for stillingen, så styret fikk et fint mangfold av erfaring og kompetanse å velge i.
Etter å ha gjennomført en intervjurunde med en håndfull aktuelle kandidater, valgte vi å tilby stillingen som daglig leder til Frank Aspnes.
Frank har sin utdannelse fra Forsvaret og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har i dag stillingen som næringskonsulent i Røyrvik kommune og har i de siste seks årene jobbet med rådgivning innen bedriftsetablering og bedriftsutviklingsprosjekter. Som næringskonsulent har han også jobbet med kommunale næring- og samfunnsutviklingsprosjekter i Røyrvik. Frank er 39 år,opprinnelig fra Røyrvik, men har bodd flere år i Trondheim og Ørland før han flyttet tilbake til Røyrvik i 2012, hvor han i dag er bosatt med samboer og to barn.
Frank Aspnes tiltrer stillingen som daglig leder 1. januar 2019. Inntil da er styreleder Arnt S. Rørvik konstituert i stillingen.
Arnt S. Rørvik kan kontaktes på epost: arntsrorvik@gmail.com eller telefon 481 47 155.
Ny daglig leder i Naturdata

 

 

 

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016