Nyheter > Nyhet

Ny hjorteviltforskrift

Publisert 15.02.2012

Den nye hjorteviltforskriften trådte i kraft i dag 15. februar 2012. I denne forskriften får kommunene en større rolle i forvaltningen av arter som elg og hjort. Kommunene skal utarbeide mål for hvordan hjorteviltbestandene skal utvikle seg. Bruken av Hjorteviltregisteret er også blitt obligatorisk. Les mer om forskriften på Direktoratet for naturforvaltnings hjemmeside her. På denne siden kan du også laste ned den nye forskriften.

Ny hjorteviltforskrift

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016