Kurs og konferanser

Naturdatas viltkonferanse 2019

Naturdata og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Naturdatas viltkonferanse 7. – 8. november på Scandic Hell, Stjørdal. Dette er den 12. konferansen i rekken, og evalueringer fra tidligere konferanser samt innspill vi får gjennom året blir lagt til grunn for årets program.

Vi ønsker velkommen til deg som jobber med viltforvaltning i offentlig eller privat sektor, forskere, grunneiere og jegere, og til deg som har interesse for vilt og forvaltning. Konferansen er et viktig møtepunkt for å få faglig påfylling, men også for å treffe andre viltinteresserte.

Påmeldingsinformasjon vil bli lagt ut så fort vi har dette klart til årets konferanse.

Har du spørsmål vedrørende konferansen ta kontakt med oss via telefon 74 33 53 00 eller på mail support@naturdata.no